Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
O SPOLOČNOSTI

INFORMÁCIE, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ


O nás

Skupina RAVEN, ktorú tvorí akciová spoločnosť RAVEN a. s. s dcérskymi spoločnosťami RAVEN CZ a. s., RAVEN PL Sp. z o. o. a RAVEN HUNGARY Kft., so svojimi 750 zamestnancami v súčasnosti patrí k najdôležitejším predajcom hutníckeho materiálu v krajinách Vyšehradskej štvorky. Skupina RAVEN dosahuje ročný obrat v hodnote 300 mil. €.

Spoločnosti skupiny RAVEN sú vyhľadávaným dodávateľom aj vďaka vysokej kvalite, prijateľnej cene, spoľahlivosti aj službám, ktoré poskytujú moderne vybavené serviscentrá. Základnou filozofiou skupiny RAVEN je poskytovať zákazníkom čo najširší sortiment hutníckeho materiálu a neustále napredovať v budovaní silnej značky a pevných vzťahov so svojimi zákazníkmi.

Dôkazom kvality poskytovaných služieb je získanie viacerých certifikátov za zavedenie a udržanie integrovaného systému riadenia (v zmysle ISO - kvalita, životné prostredie a bezpečnosť práce). Spoločnosť RAVEN a.s. je tiež certifikovaná na procesy zvárania podľa normy STN EN ISO 3834:2 pre zváranie oceľových zostáv a zváranie betonárskej výstuže.

"Spokojnosť našich zákazníkov je kľúčom k nášmu úspechu"

HISTÓRIA

Vznik skupiny RAVEN sa viaže k roku 1993, keď slovenský akcionár založil v Považskej Bystrici akciovú spoločnosť RAVEN a. s.. Obdobie bolo charakteristické turbulentnými legislatívnymi, politickými ako aj spoločenskými zmenami.

 

Tip: Ak prejdete myšou po časovej osi, zobrazia sa najvýznamnejšie udalosti v histórii skupiny RAVEN.

 • Založenie akciovej spoločnosti RAVEN a. s. v Považskej Bystrici
 • Otvorenie prvého veľkoobchodného skladu v Považskej Bystrici
 • Otvorenie veľkoobchodného skladu v Bratislave – Turbínova ulica
 • Otvorenie veľkoobchodného skladu v Košiciach
 • Otvorenie veľkoobchodného skladu v Banskej Bystrici
 • Otvorenie nového moderného skladu stavebných materiálov v Považskom Podhradí
 • Spoločnosť RAVEN a. s. sa stala najväčším predajcom hutníckeho materiálu na Slovensku
 • Otvorenie nového moderného veľkoobchodného skladu v Bratislave – Vajnory
 • Udelenie certifikátu SLOVAK GOLD N° 19/2000 za službu „Veľkoobchod a maloobchod s hutníckym tovarom“
 • Založenie dcérskej spoločnosti RAVEN CZ a. s. v Českej Republike
 • Otvorenie nového moderného veľkoobchodného skladu v Hradci Králové
 • Udelenie certifikátu ISO 9002:1996 renomovanou spoločnosťou SCS International
 • Spoločnosť RAVEN a. s. recertifikovala svoj systém kvality podľa normy ISO 9001:2000
 • Certifikácia integrovaného systému kvality podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a BSi OHSAS 18001
 • Udelenie certifikátu SLOVAK GOLD N° 17/2004.
 • Otvorenie nového veľkoobchodného skladu v Považskej Bystrici v areáli bývalých Považských strojární
 • Otvorenie nového moderného serviscentra na spracovanie betonárskej ocele, delenie nosníkov na presné dĺžky, delenie a tvarové pálenie plechov
 • Úspešná certifikácia systému kvality, rozšírenie platnosti certifikátov o výrobu oceľových prvkov
 • Otvorenie nového moderného skladu v Brne
 • Rozšírenie služieb serviscentra v Považskej Bystrici o výrobu armokošov
 • Rozšírenie služieb v tvarovom delení plechov – plazma
 • Zvýšenie kapacít na spracovanie betonárskej ocele
 • Rozšírenie služieb o ponuku priečneho delenia plechov valcovaných za tepla a studena
 • Rozšírenie služieb o ponuku viazania betonárskej ocele
 • Otvorenie stredísk pre spracovanie betonárskej ocele v Bratislave a Košiciach
 • Úspešná recertifikácia integrovaného systému kvality podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a BSi OHSAS 18001
 • Udelenie certifikátu SLOVAK GOLD N° 01/2009
 • Rozšírenie ponuky služieb o výrobu kontinuálnych strmienkov
 • Zriadenie organizačnej zložky v poľských Katowiciach
 • Certifikácia výroby SPIREX divízie Služieb
 • Otvorenie veľkoobchodného skladu v Ostrave
 • Významná investícia do rozšírenia strojného parku v aktuálne ponúkaných technológiách autogénového, plazmového a laserového pálenia a ohýbania na ohraňovacích lisoch
 • Otvorenie veľkoobchodného skladu v Gliwiciach
 • Rozšírenie výrobných kapacít ohýbarne Praha - Strančice o zvárací automat na výrobu armokošov do pilót
 • Certifikácia podľa STN EN ISO 3834:4 pre zváranie betonárskej výstuže
 • Úspešná recertifikácia integrovaného systému kvality podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a BSI OHSAS 18001
 • Certifikácia výroby SPIREX divízie Služieb
 • Rozšírenie služieb o výrobu zváraných zostáv pre strojársky priemysel podľa normy ISO 3834 - 2 

   

 • Otvorenie prevádzky v Trebišove 

   

 • Rozšírenie značky RAVEN na maďarský trh prostredníctvom novovytvorenej dcérskej spoločnosti RAVEN Hungary Kft. 

   

 • Recertifikácia spoločnosti RAVEN PL Sp. z o. o. podľa normy ISO 9001:2015. 

   

 • Otvorenie novej pobočky v Poľsku, Bydgoszcz;

   

 

   

  

Po otvorení prvého veľkoobchodného skladu v Považskej Bystrici nasledovalo rozširovanie siete nových skladov na Slovensku v mestách Bratislava, Košice a Banská Bystrica. Svoje podnikateľské portfólio tvorené širokým sortimentom hutníckeho materiálu spoločnosť RAVEN a. s. rozšírila o predaj stavebného materiálu v Považskej Bystrici.

 

Na český trh s hutníckym materiálom značka RAVEN vstúpila v roku 2002 založením dcérskej spoločnosti RAVEN CZ a. s. so sídlom v Hradci Králové. V roku 2006 bol otvorený veľkosklad v Brne a následne, v marci 2011 nový sklad v Ostrave. V roku 2012 boli rozšírené kapacity pre spracovanie betonárskej ocele v Českej republike o ohybáreň v Strančiciach pri Prahe.

 

V roku 2010 vstúpila RAVEN a. s. na poľský trh prostredníctvom svojej organizačnej zložky. Uvedené predchádzalo vytvoreniu novej dcérskej spoločnosti RAVEN PL Sp. z o. o. v roku 2011, ktorá z nového veľkoobchodného skladu situovaného v Gliwiciach prináša bohatú ponuku hutníckeho sortimentu.

Rok 2015 sa viaže k rozšíreniu značky RAVEN na maďarský trh prostredníctvom novovytvorenej dcérskej spoločnosti RAVEN Hungary Kft. Prostredníctvom veľkoskladu s hutníckym materiálom, nachádzajúceho sa v Sóskúte prináša skupina RAVEN široký sortiment   hutníckeho materiálu aj pre svojich maďarských zákazníkov.