Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
O SPOLOČNOSTI

INFORMÁCIE, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ


AKTUALITY

Úspešný audit integrovaného systému kvality

V dňoch 2. - 4. októbra tohto roku prebehla recertifikácia integrovaného systému kvality, s cieľom obhájiť certifikáty podľa normy ISO 9001, systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001 a systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy BSi OHSAS 18 001.Predmetom…

Predcházajůcí 1 2 3 4 5