Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
O SPOLOČNOSTI

INFORMÁCIE, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ


GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie"), ktoré vstupuje do platnosti od 25.05.2018 vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej spoločnosti zodpovedná osoba: p. Bc. Katarína Pavlová, e-mailový kontakt: zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom:

  • evidencie a vybavenia objednávok - viac informácií TU,
  • evidencie uchádzačov o zamestnanie - viac informácií TU,
  • kontaktovania klientov - viac informácií TU,
  • evidencie prekladateľov do svetových jazykov - viac informácií TU,
  • evidencie pracovníkov zabezpečujúcich viazanie betonárskej ocele, tesárske a betonárske práce - viac informácií TU,
  • evidencie dodávateľov tovarov a služieb - viac informácií TU,
  • zasielania marketingových ponúk - viac informácií TU

 

Chcete od nás dostávať aktuálne informácie o prebiehajúcich akciách a novinkách?

Prihláste sa na odber noviniek z našej spoločnosti vyplnením krátkeho formulára pre udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely (kliknutím na obrázok nižšie). Po jeho vyplnení je nutné kliknúť na tlačidlo "Odoslať".