Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
O SPOLOČNOSTI

INFORMÁCIE, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ


GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie"), ktoré vstúpilo do platnosti od 25.05.2018 vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679) vykonáva v RAVEN a.s. spoločnosť PROENERGY, s.r.o., e-mailový kontakt: dpo5@proenergy.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom:

  • sledovania nákupného správania s cieľom poskytnúť Vám adresnú marketingovú ponuku (profilovanie) a vykonávania marketingu (informovanie o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách) - viac informácií TU,
  • zabezpečenia účasti dotknutej osoby v súťaži na základe dobrovoľného súhlasu - viac informácií TU,
  • vykonávania marketingových aktivít (informovanie o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách) súvisiacich so zakúpenou alebo obstaranou službou alebo tovarom - viac informácií TU,
  • evidencie uchádzačov o zamestnanie - viac informácií TU,
  • pozitívnej propagácie aktivít spoločnosti RAVEN a. s., dokumentačných a prezentačných účelov - viac informácií TU,
  • správy registratúry a správy komunikácie spoločnosti RAVEN a. s. s orgánmi verejnej moci - viac informácií TU,
  • vedenia evidencie dotknutých osôb obchodných partnerov/klientov prevádzkovateľa - viac informácií TU,
  • monitorovania priestorov prostredníctvom kamerového systému pre účely bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku a zdravia - viac informácií TU.

 

Chcete od nás dostávať aktuálne informácie o prebiehajúcich akciách a novinkách?

Prihláste sa na odber noviniek z našej spoločnosti vyplnením krátkeho formulára pre udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely (kliknutím na obrázok nižšie). Po jeho vyplnení je nutné kliknúť na tlačidlo "Odoslať".