Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
O SPOLOČNOSTI

INFORMÁCIE, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ


KARIÉRA

AKTUÁLNU PONUKU VOĽNÝCH PRACOVNÝCH POZÍCIÍ:
  • pre RAVEN a.s. nájdete TU
  • a pre RAVEN CZ, a.s. TU.
Žiadosť o zamestnanie a životopis v slovenskom alebo českom jazyku je možné zaslať na hr@raven.sk alebo na adresu spoločnosti: RAVEN a.s., Odbor organizácie a ľudských zdrojov, Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica.
Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov
V prípade, že zasielate svoje osobné údaje, je potrebné priložiť nasledovný text:
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v životopise firmou Raven a. s., so sídlom v Považskej Bystrici, 017 01, Šoltésovej 420/2 za účelom sprostredkovania zamestnania.
Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný dobrovoľne a podľa zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Informácie o spracovaní osobných údajov za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie