Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
O SPOLOČNOSTI

INFORMÁCIE, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ


KVALITA

Skupina RAVEN od svojho založenia prešla výraznými zmenami. Už od začiatku mala na zreteli, že s posilňovaním svojho postavenia na trhu sa zvyšuje aj zodpovednosť voči zákazníkom, ktorí majú určité predstavy o uspokojení svojich potrieb.
 
Spokojnosť zákazníka a získanie jeho dôvery považuje skupina RAVEN za svoju prioritu. Z tohto dôvodu sa riadi integrovanou politikou riadenia systému manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce na základe neustáleho zvyšovania v oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce, ktorá ovplyvňuje nielen činnosť manažmentu, ale všetkých zamestnancov k uspokojovaniu potrieb zákazníkov.