Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
O SPOLOČNOSTI

INFORMÁCIE, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ


Meranie spokojnosti zákazníka

Vážený zákazník, obchodný partner,
 
spolupráca s Vami je nosným pilierom našej spoločnosti a radi by sme ju urobili  ešte ústretovejšou k Vašim potrebám a požiadavkám.
Pripravili sme  praktický dotazník, do ktorého sme vybrali najčastejšie diskutované formy predaja a nami poskytovaných služieb, ktoré by sme radi  prispôsobili tak, aby v čo najväčšej miere prispeli k Vašej spokojnosti.
Bude pre nás potešením urobiť tak po obdržaní a vyhodnotení Vašich názorov.
 
Vopred ďakujeme, Vaše postrehy budú pre nás motiváciou.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Vyhovuje Vám naša ponuka tovarov, výrobkov a služieb?

V prípade, že ste odpovedali „NIE“, uveďte, ktoré tovary, výrobky a služby navrhujete doplniť do nášho portfólia:
Hutnícky materiál v tonáchStavebný materiál v tis. EUR
Vaša očakávaná spotreba v tomto roku
Aký podiel v % z Vašej celkovej spotreby ste v tomto roku nakúpili v našej spoločnosti?

Označte, prosím, políčko, ktoré najlepšie zodpovedá Vášmu hodnoteniu podľa uvedenej stupnice:

1veľmi spokojný2spokojný3spokojný s výhradami4nespokojný
KRITÉRIA BODOVÉHO HODNOTENIARavenIný dodávateľ/dodávatelia
Názov:
12341234
Primárny kontakt
Dostupnosť kontaktnej osoby
Komunikácia so zamestnancami predajného oddelenia
Odborná spôsobilosť pracovníkov predajného oddelenia
Komunikácia
Rýchlosť reakcie na dopyty
Rýchlosť reakcie na objednávku
Rýchlosť uzatvorenia kúpnej zmluvy
Prístup k riešeniu reklamácií a sťažností
Komunikácia a informovanie zo strany RAVEN a.s.
Prezentácia firmy (web, reklama, propagačné materiály)
Dodanie
Kvalita ponúkaných produktov (tovarov, výrobkov, služieb)
Dodržiavanie dodacích termínov
Dĺžka dodacích termínov
Vybavenie dodávok sprievodnými dokladmi (úroveň, kompletnosť, včasnosť)
Čo je najväčšou prekážkou v prehĺbení spolupráce?
v prípade, že ste odpovedali „iné“ prosíme vyplniť reálny dôvod
1234
Vyjadrite Vašu celkovú spokojnosť s našou spoločnosťou

0404