Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
O SPOLOČNOSTI

INFORMÁCIE, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ


PROFIL A HISTÓRIA

Skupina RAVEN, ktorú tvorí akciová spoločnosť RAVEN s dcérskymi spoločnosťami RAVEN CZ a. s., RAVEN PL Sp. z o. o. a RAVEN HUNGARY Kft., so svojimi 750 zamestnancami v súčasnosti patrí k najdôležitejším predajcom hutníckeho materiálu v krajinách Vyšehradskej štvorky. Skupina RAVEN dosahuje ročný obrat v hodnote 300 mil. €.

Spoločnosti skupiny RAVEN sú vyhľadávaným dodávateľom aj vďaka vysokej kvalite, prijateľnej cene , spoľahlivosti aj službám, ktoré poskytujú moderne vybavené serviscentrá. Základnou filozofiou skupiny RAVEN je poskytovať zákazníkom čo najširší sortiment hutníckeho materiálu a neustále napredovať v budovaní silnej značky a pevných vzťahov so svojimi zákazníkmi.

Dôkazom kvality poskytovaných služieb je získanie viacerých certifikátov nielen za zavedenie a udržiavanie integrovaného systému riadenia (v zmysle ISO - kvalita, životné prostredie a bezpečnosť práce). Spoločnosť  RAVEN a.s. je tiež certifikovaná na procesy zvárania podľa normy STN EN ISO 3834:2 pre zváranie oceľových zostáv a zváranie betonárskej výstuže.

"Spokojnosť našich zákazníkov je kľúčom k nášmu úspechu"

HISTÓRIA

Vznik skupiny RAVEN sa viaže k roku 1993, keď slovenský akcionár založil v Považskej Bystrici akciovú spoločnosť RAVEN. Obdobie bolo charakteristické turbulentnými legislatívnymi, politickými ako aj spoločenskými zmenami.

 

Tip: Ak prejdete myšou po časovej osi, zobrazia sa najvýznamnejšie udalosti v histórii skupiny RAVEN.

 • Založenie akciovej spoločnosti RAVEN v Považskej Bystrici.
 • Otvorenie prvého veľkoobchodného skladu v Považskej Bystrici.
 • Otvorenie veľkoobchodného skladu v Bratislave – Turbínova ulica.
 • Otvorenie veľkoobchodného skladu v Košiciach.
 • Otvorenie veľkoobchodného skladu v Banskej Bystrici.
 • Otvorenie nového moderného skladu stavebných materiálov v Považskom Podhradí.
 • Spoločnosť RAVEN a. s. sa stala najväčším predajcom hutníckeho materiálu na Slovensku.
 • Otvorenie nového moderného veľkoobchodného skladu v Bratislave – Vajnory.
 • Udelenie certifikátu SLOVAK GOLD N° 19/2000 za službu „Veľkoobchod a maloobchod s hutníckym tovarom“.
 • Založenie dcérskej spoločnosti RAVEN CZ a. s. v Českej Republike.
 • Otvorenie nového moderného veľkoobchodného skladu v Hradci Králové.
 • Udelenie certifikátu ISO 9002:1996 renomovanou spoločnosťou SCS International.
 • Spoločnosť RAVEN a. s. recertifikovala svoj systém kvality podľa normy ISO 9001:2000.
 • Certifikácia integrovaného systému kvality podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a BSi OHSAS 18001.
 • Udelenie certifikátu SLOVAK GOLD N° 17/2004.
 • Otvorenie nového veľkoobchodného skladu v Považskej Bystrici v areáli bývalých Považských strojární.
 • Otvorenie nového moderného serviscentra na spracovanie betonárskej ocele, delenie nosníkov na presné dĺžky, delenie a tvarové pálenie plechov.
 • Úspešná certifikácia systému kvality, rozšírenie platnosti certifikátov o výrobu oceľových prvkov.
 • Otvorenie nového moderného skladu v Brne.
 • Rozšírenie služieb serviscentra v Považskej Bystrici o výrobu armokošov.
 • Rozšírenie služieb v tvarovom delení plechov – plazma.
 • Zvýšenie kapacít na spracovanie betonárskej ocele.
 • Rozšírenie služieb o ponuku priečneho delenia plechov valcovaných za tepla a studena.
 • Rozšírenie služieb o ponuku viazania betonárskej ocele.
 • Otvorenie stredísk pre spracovanie betonárskej ocele v Bratislave a Košiciach.
 • Úspešná recertifikácia integrovaného systému kvality podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a BSi OHSAS 18001.
 • Udelenie certifikátu SLOVAK GOLD N° 01/2009.
 • Rozšírenie ponuky služieb o výrobu kontinuálnych strmienkov.
 • Zriadenie organizačnej zložky v poľských Katowiciach.
 • Založenie dcérskej spoločnosti RAVEN PL Sp. z o. o. so sídlom v Katowiciach s predajnými miestami v Katowiciach a Krakowe.
 • Certifikácia výroby SPIREX divízie Služieb.
 • Otvorenie veľkoobchodného skladu v Ostrave.
 • Významná investícia do rozšírenia strojného parku v aktuálne ponúkaných technológiách autogénového, plazmového a laserového pálenia a ohýbania na ohraňovacích lisoch.
 • Otvorenie veľkoobchodného skladu v Gliwiciach.
 • Rozšírenie výrobných kapacít pre spracovanie betonárskej ocele v Českej republike o ohýbareň v Strančiciach pri Prahe.
 • Certifikácia podľa STN EN ISO 3834:4 pre zváranie betonárskej výstuže.
 • Úspešná recertifikácia integrovaného systému kvality podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a BSI OHSAS 18001.
 • Rozšírenie služieb o výrobu zváraných zostáv pre strojársky priemysel podľa normy ISO 3834 - 2. 

   

 • Otvorenie prevádzky v Trebišove.
 • Rozšírenie ponuky služieb o priečne delenie morených plechov. 

   

 • Rozšírenie značky RAVEN na maďarský trh prostredníctvom novovytvorenej dcérskej spoločnosti RAVEN Hungary Kft.
 • Rozšírenie služieb o trieskové obrábanie kovov na horizontálnych CNC vyvŕtacích zariadeniach. 

   

 • Recertifikácia spoločnosti RAVEN PL Sp. z o. o. podľa normy ISO 9001:2015 . 

   

 • Otvorenie novej pobočky v Poľsku, Bydgoszcz.

   

 

      

Po otvorení prvého veľkoobchodného skladu v Považskej Bystrici nasledovalo rozširovanie siete nových skladov na Slovensku v mestách Bratislava, Košice a Banská Bystrica. Svoje podnikateľské portfólio tvorené širokým sortimentom hutníckeho materiálu spoločnosť RAVEN a. s. rozšírila o predaj stavebného materiálu v Považskej Bystrici. V auguste 2014 bola otvorená nová prevádzka v Trebišove.

 

Na český trh s hutníckym materiálom značka RAVEN vstúpila v roku 2002 založením dcérskej spoločnosti RAVEN CZ a. s. so sídlom v Hradci Králové. V roku 2006 bol otvorený veľkosklad v Brne a následne, v marci 2011 nový sklad v Ostrave. V roku 2012 boli rozšírené kapacity pre spracovanie betonárskej ocele v Českej republike o ohybáreň v Strančiciach pri Prahe.

 

V roku 2010 vstúpila RAVEN a. s. na poľský trh prostredníctvom svojej organizačnej zložky. Uvedené predchádzalo vytvoreniu novej dcérskej spoločnosti RAVEN PL Sp. z o. o. v roku 2011, ktorá z nového veľkoobchodného skladu situovaného v Gliwiciach prináša bohatú ponuku hutníckeho sortimentu. 

 

Rok 2015 sa viaže k rozšíreniu značky RAVEN na maďarský trh prostredníctvom novovytvorenej dcérskej spoločnosti RAVEN Hungary Kft. Prostredníctvom veľkoskladu s hutníckym materiálom, nachádzajúceho sa v Sóskúte, prináša skupina RAVEN široký sortiment   hutníckeho materiálu aj pre svojich maďarských zákazníkov.