Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
O SPOLOČNOSTI

INFORMÁCIE, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ


Muzikál Hello, Dolly

Stalo sa dobrou tradíciou mnohých firiem stretávať sa na záver roka so svojimi obchodnými partnermi, zhodnotiť spoluprácu v uplynulom období a načrtnúť plány do roka budúceho. Taktiež firma Raven a.s. zorganizovala podobné stretnutie, ktoré sa síce zmenilo z koncoročného na novoročné, ale to neubralo nič na jeho význame, skôr naopak.

Dňa 19. 1. 2007 viedli cesty všetkých pozvaných do Bratislavy na Novú scénu, nakoľko sprievodnou akciou tohto stretnutia bol svetoznámy muzikál Hello, Dolly. Slávnostný večer otvorila moderátorka, ktorá privítala prítomných hostí a stručne pripomenula históriu firmy Raven a.s..

Potom sa chopil mikrofónu generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Ľubomír Harvánek. Vo svojom príhovore sa poďakoval všetkým, ktorí prijali pozvanie a prišli v takom hojnom počte. Zdôraznil, ako si váži spoluprácu s obchodnými partnermi, bankármi, spolupracovníkmi. Minulý, úspešný rok bol aj dôvodom na pochválenie sa. Uznanlivý potlesk si vyslúžili najmä jeho slová o obchodnom obrate za rok 2006.

A potom už zazneli známe melódie muzikálu. Okrem hudby, skvelých tanečných choreografií či výborných hereckých výkonov zaujali i niektoré myšlienky, ktoré sú stále aktuálne. Napr. táto: „Peniaze sú, s prepáčením, ako hnoj. Treba ich rozhádzať, aby priniesli niečo nové“.

Po kultúrnom zážitku nasledoval zážitok spoločenský a kulinársky. Na recepcii mali pozvaní hostia možnosť porozprávať sa, zoznámiť, zabaviť ... a všetci ju aj využili.

02/2007