Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
O SPOLOČNOSTI

INFORMÁCIE, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ


Muzikál Limonádový Joe

V piatok 4. apríla 2008 sa uskutočnilo v Bratislave na Novej scéne kultúrno - spoločenské podujatie pre našich obchodných partnerov. Po minuloročnom úspešnom muzikáli Hello Dolly, sme sa opäť rozhodli pre tento žáner. Tentoraz to bol Limonádový Joe, ktorý je väčšine z nás známy z filmového spracovania a o to väčšia bola naša zvedavosť ako dopadne muzikálové spracovanie.

Ale nepredbiehajme. Na úvod večera privítal pozvaných hostí i vybraných zamestnancov Raven a.s. generálny riaditeľ Ing. Ľubomír Harvánek týmito slovami: ,,Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia, dovoľte mi, aby som vás privítal na dnešnom stretnutí a.s. Raven a jej obchodných partnerov a priateľov. Zároveň sa vám poďakoval za to, že ste sa rozhodli prijať naše pozvanie a prežiť dnešný večer v našej spoločnosti. Je to pre nás pocta.

Vaša účasť nám len potvrdila, že naše vzájomné vzťahy sú síce pracovne náročné, ale zároveň obojstranne výhodné a seriózne. Prijmite prosím naše pozvanie ako prejav úcty a vďaky za vzájomnú spoluprácu.

Raven a.s. dosiahla za rok 2007 konsolidovaný obrat vo výške 11 mld. Sk, čo znamená 500 000t, 10 000 vygónov a 333 vlakových súprav.

Verím, že niektorých z vás tieto čísla prekvapia. A je to vôbec možné? Áno je, potrebujete iba zopár dôležitých vecí. Serióznych obchodných partnerov, pracovitých a kvalitných vlastných ľudí a niekoho, kto vám požičia pár miliárd, lebo vám verí. Takže, naši vážení obchodní partneri, dovoľte mi s úctou vám poďakovať za vzájomnú spoluprácu, za náš dlhoročný, a dovolím si povedať, často až priateľský vzťah. Sme pripravení aj v tomto roku bojovať o vašu priazeň.

Vážení moji kolegovia, taktiež vám patrí vďaka za vykonanú prácu, dosiahnuté výsledky a starostlivosť o to najcennejšie - našich zákazníkov.

Momentálne ako viete, prežívame náročné obdobie. Nenásytnosť výrobcov, ktorá je sčasti podložená nárastom cien železnej rudy o 65%, uhlia o 100% a ferozliatin o 300% ich núti sústavne zdvíhať ceny a verte mi, že ich absolútne nezaujíma, že na to zase opäť niekto doplatí. Všetko vyzerá tak, že v II. Q ceny nepôjdu dole, skôr naopak a v III. Q dnes nikto nevie odhadnúť.

Chceme, aby ste vedeli, že sme stále pripravení byť vašim dobrým, ak nie najlepším dodávateľom. Sme pripravení na vašu náročnosť, ktorá nás núti zdokonalovať a zlepšovať prácu nás všetkých. Ešte raz vám všetkým ďakujem za doterajšiu spoluprácu a teším sa na ďalšiu."

Potom sa už pódium zaplnilo muzikálovými hercami, ktorí nás spevom, tancom, vtipnými replikami pobavili a vrátili na chvíľu na Divoký západ.

Po kultúrnom zážitku pokračoval príjemný večer stretnutiami a rozhovormi s obchodnými partnermi i kolegami z ďalších divízií. Na záver ostáva len konštatovať, že sa opäť podarilo spojiť príjemné s užitočným.

04/2008