Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
O SPOLOČNOSTI

INFORMÁCIE, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ


Muzikál Tančiareň

Dňa 27. 01. 2012 privítal generálny riaditeľ, Ing. Ľubomír Harvánek, významných obchodných partnerov v priestoroch činohry Slovenského národného divadla.

Po srdečnom príhovore, v ktorom apeloval na dôveru a toleranciu, sa všetci pozvaní preniesli formou tanca dejinami dvadsiateho storočia. Dej sa odohrával v tanečnom  lokále – mieste, kde sa schádzajú ľudia, ktorí si hľadajú partnerov. Z osamelých jednotlivcov sa stávajú dvojice, z ľudí ešte nedávno cudzích partneri a milenci. Vonku sa menili pomery a striedali režimy, krajinu valcovali veľké zmeny, prehnala sa ňou smršť svetovej vojny, komunistický prevrat, nádejná jar roku 1968, bratská okupácia, husákovská normalizácia, november 1989 i rozpad Českoslovens­ka. Len tí osamelí tanečníci na parkete zostávali stále rovna­­kí – so svojimi ľudskými túžbami a s nesplnenými snami. Hlboký umelecký zážitok umocnil v Tančiarni pán Ladislav Chudík, ako aj Kamila Magálová, Tomáš Maštalír, Emília Vášáryová, Lukáš Latinák,  Zuzana Kanócz a ďalší skvelí herci.

Po dlhom potlesku a následnom standing ovation, ktorý si všetci účinkujúci právom zaslúžili, pozvaných hostí  čakala pripravená recepcia vo foyer činohry SND. V uvoľnenej atmosfére doznieval večer plný nových dojmov a starých spomienok. Na príjemné veci sa nezabúda. Dúfam, že to bol aj pre všetkých pozvaných nezabudnuteľný a príjemne strávený večer.
 

02/2012