Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
HUTNÍCKY A STAVEBNÝ MATERIÁL

KVALITA ZA PRIJATEĽNÉ CENY


Vyhlásenie o parametroch

oxidovaný asfaltový hydroizolačný pás vhodný na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech a v systémoch spodných stavieb ako pás proti vlhkosti typ A.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 3000130002A platné od 17. 02. 2015 

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 3000130002B platné od 17. 02. 2015

asfaltovaný hydroizolačný pás vhodný na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech a v systémoch spodných stavieb ako pás proti vlhkosti typ A.

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 3000140047A platné od 17. 02 2015

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 3000140047B platné od 17. 02 2015

 

modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný ás určený na pužitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech a v systémoch spodných stavie ako pás proti tlakovej vode typ T.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 3000140002A platné od 17. 02. 2015

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 3000140002B platné od 17. 02. 2015

 

   

modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás použiteľný ako vrchná vrstva vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 3000140003A platné od 17. 02. 2015