Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
HUTNÍCKY A STAVEBNÝ MATERIÁL

KVALITA ZA PRIJATEĽNÉ CENY


Informácie pre odberateľov

Použitie pozinkovaných potrubí v rozvodoch teplej vody

Oceľové pozinkované potrubie sa u nás používa najčastejšie nielen na rozvody studenej vody, ale aj v distribučných sústavách ohriatej pitnej vody. Takáto prax by však už nemala ďalej pokračovať. Zákazníkovi ponúkame podrobnú analýzu skutočností, ktoré použitie oceľových pozinkovaných rúr značne…