Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PRIJATEĽNÉ CENY, KOMPLEXNOSŤ


Doplnkové služby k ponuke spoločnosti

V rámci doplnkových služieb Raven a. s. ponúka:


 • Skúšky podľa predpisu normy EN 10080 - pre ohýbanú BO opakované nezávislé preskúmanie mechanických vlastností ocele (externe v akreditovanom laboratóriu) + kontrolu zvarových spojov pri výrobe (tiež cez externú firmu).
  (určené pre: betonársku oceľ)
 • Pálenie úkosov pod zvary na rovných plochách až do hrúbky 100 mm pálenej plochy.
  (určené pre: výpalky)
 • Skúška ultrazvukom – nedeštruktívna kontrola vnútorných vád, zdvojenín a nehomogenít materiálu, ktorú  možno realizovať na tabuliach hrubého plechu alebo priamo na hotových výpalkoch.
  (určené pre: výpalky, hrubé plechy)
 • Odihlovanie - odstránenie otrepov (očistenie materiálu).
  (určené pre: výpalky)
 • Skúška Z - skúška definovaná nromou STN EN 10164 sa vykonáva najmä na PCV plechoch s hrúbkou od 15 mm do 400 mm. Pozostáva zo skúšky ultrazvukom a pre spoločnosť RAVEN a.s. je vykonávaná externe.
  (určené pre: výpalky, hrubé plechy, nosníky)