Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PRIJATEĽNÉ CENY, KOMPLEXNOSŤ


Doprava na miesto určenia

Spoločnosti skupiny RAVEN sa snažia uľahčiť svojim zákazníkom prácu so zakúpeným hutníckym alebo stavebným materiálom dopravou na zákazníkom vybrané miesto určenia v dohodnutom čase. Doprava sa uskutočňuje na základe dohodnutých podmienok vlastnými vozidlami spoločnosti, ako aj vozidlami externých prepravcov nasledovnými spôsobmi:

  • návesovými súpravami s nosnosťou do 24 t s možnosťou výberu zaplachtovaného alebo plato návesu,
  • špeciálnymi návesovými súpravami s nosnosťou do 22 t, vybavenými hydraulickou rukou s maximálnou nosnosťou do 5 t a valníkovými vozidlami s nosnosťami 5 - 16 t s hydraulickou rukou s maximálnou nosnosťou do 3 t,
  • špeciálnymi návesmi s nosnosťou do 31 t a maximálnou možnou dĺžkou prepravovaného materiálu až do 21 500 mm.

  

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY RAVEN a.s. nájdete TU