Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PRIJATEĽNÉ CENY, KOMPLEXNOSŤ


Dovoz nízkoobjemových dodávok

PRÍPLATKY:

Predávajúci si vyhradzuje právo fakturovať príplatok za nízkoobjemovú prepravu v aktuálnych cenách platných v čase dodávky, ktoré budú uvádzané na verejne prístupných miestach (web stránka a predajné miesta) spoločností skupiny RAVEN. 

Druhy a sadzby poplatkov môže predávajúci jednostranne meniť.


RAVEN a.s.

Pre zákazníkov RAVEN a.s. sú príplatky za nízkoobjemovú prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg vrátane), nasledovné:

Dátum aktualizácie kritérií pre účtovanie príplatku
 Limit hmotnosti v kg
 Sadzba za dodávku v € (bez DPH)
 08.02.2017
 0 - 1 000 kg
 50 €/dodávka
08.02.20171 001 kg - 5 000 kg30 €/dodávka
08.02.20175 001 kg - 10 000 kg20 €/dodávka


 

RAVEN CZ a.s.

Pre zákazníkov RAVEN CZ a.s. sú príplatky za nízkoobjemovú prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou do 5 000 kg (vrátane), nasledovné: 

Datum aktualizacie kritérií pre účtovanie príplatku
DopravaLimit hmotnosti v kg a prepravná vzdialenosťSazba za dodávku v Kč (bez DPH)Limit hmotnosti v kg a prepravná vzdialenosť
 Sazba za dodávku v Kč (bez DPH)
08.02.2017
v mieste skladu
 do 1 000 kg
750 Kč
1 001-5 000 kg
500 Kč
08.02.2017do 100 kmdo 1 000 kg1 000 Kč1 001-5 000 kg750 Kč
08.02.2017nad 100 kmdo 1 000 kg1 500 Kč1 001-5 000 kg1 000 Kč

 pozn: Dovoz nad 5 000 kg zdarma