Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PRIJATEĽNÉ CENY, KOMPLEXNOSŤ


Práca s hydraulickou rukou

RAVEN a.s. - Poplatok za vykládku materiálu s hydraulickou rukou

Druhy a sadzby poplatkov môže predavajúci jednostranne meniť.

Predávajúci (RAVEN a.s.) si vyhradzuje právo fakturovať poplatok za vykládku materiálu s hydraulickou rukou v aktuálnych cenách spoločnosti RAVEN a.s. platných v čase vykládky.

Dátum aktualizácie kritérií pre účtovanie poplatku
Sadzba za vykládku hydraulickou rukou (bez DPH)
08. 02. 2017
6 €/15min *

 * kupujúcemu bude vyfakturovaná každá, aj začatá štvrťhodina


RAVEN CZ a.s. - Poplatok za vykládku materiálu s hydraulickou rukou

Predávajúci (RAVEN CZ a.s.) si vyhradzuje právo fakturovať poplatok za vykládku materiálu s hydraulickou rukou v aktuálnych cenách spoločnosti RAVEN CZ a.s. platných v čase vykládky.

Dátum aktualizácie kritérií pre účtovanie poplatku
Sadzba za vykládku hydraulickou rukou (bez DPH)
 08.02.2017
100 Kč/ 15 min.

 * kupujúcemu bude vyfakturovaná každá, aj začatá štvrťhodina