Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PRIJATEĽNÉ CENY, KOMPLEXNOSŤ


ENERGIE

Spoločnosť RAVEN a.s. okrem predaja hutníckeho a stavebného materiálu umožňuje tiež na vyhradenom území dodávku a distribúciu energií (elektrina, teplo). Základné informácie o poskytovaných službách sú k dispozícii na stiahnutie nižšie.

 

CENY ENERGIÍ A SLUŽIEB 

           Cenník elektriny pre malé podniky na r. 2020 pre MDS - Považská Bystrica - Sebešťanová

           Cenník elektriny pre malé podniky na r. 2020 pre MDS - Košice, pri Krásnej 3

           Rozhodnutie URSO 0030-2020 - E - cena za dodávku elektriny MP

           Rozhodnutie URSO - 0191 -2020-E - cena distribúcie Sebešťanová

           Rozhodnutie URSO - 0236 - 2020-E - cena distribúcie Košice

  

... staršiu dokumentáciu nájdete v ARCHÍVE
 ŠTANDARDY KVALITY 

          Štandardy kvality za oblasť Elektrina - distribúcia

          Štandardy kvality za oblasť Elektrina - dodávka

 

... staršiu dokumentáciu nájdete v ARCHÍVE
 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK A OBCHODNÉ PODMIENKY

           Časy platnosti taríf a pásiem RAVEN a.s.

           Obchodné podmienky na dodávku elektriny

          Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy RAVEN a.s. pre MDS Považská

           Bystrica-Sebešťanová a MDS Košice, pri krásnej 3.

          Rozhodnutie URSO - 0025-2014-E - PP prevadzkový poriadok

 

 ... staršiu dokumentáciu nájdete v ARCHÍVE
 OSTATNÉ

          Účinnosť distribučných sústav za rok 2019

          Typová zmluva na dodávku a distribúciu elektriny

          Zmluva o pripojení odberateľa

          Žiadosť o pripojenie

          Havarijný plán prevádzkovateľa MDS

          Kontrólny dotazník spotrebiteľa vypracovaný komisiou
 

 

 ... staršiu dokumentáciu nájdete v ARCHÍVE