Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PRIJATEĽNÉ CENY, KOMPLEXNOSŤ


Logistické služby

Druhy a sadzby poplatkov môže predavajúci jednostranne meniť.

1. Rozdeľovanie ucelených balíkov - manipulácia pre RAVEN a.s.

Poplatok je účtovaný za manipuláciu s tovarom, pokiaľ je súčasťou dodávky tovarová položka s hmotnosťou do 250 kg. Výška manipulačného príplatku je 3 za každú tovarovú položku s hmotnosťou do 250 kg.

2. Delenie materiálu 

Cenník obchodného delenia materiálu pre RAVEN a.s. zahŕňa:

  • delenie rezaním (plochých, kruhových, štvorcových a šesťhranných tyčí, betonárskej ocele, otvorených a uzatvorených jaklových profilov, rúr, UNP, INP, UPE, UE, IPE, HEA, HEB profilov),
  • formátovanie hrubých plechov plynom,
  • pálenie ucelených balíkov plynom.

Cenník obchodného delenia materiálu pre RAVEN CZ a.s. zahŕňa:

  • delenie rezaním (plochých, kruhových, štvorcových a šesťhranných tyčí, betonárskej ocele, otvorených a uzatvorených jaklových profilov, rúr, UNP, INP, UPE, UE, IPE, HEA, HEB profilov),
  • formátovanie hrubých plechov plynom,
  • pálenie ucelených balíkov plynom.