Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PRIJATEĽNÉ CENY, KOMPLEXNOSŤ


Doplnkové služby

Skúšky podľa predpisu normy EN 10080 - pre ohýbanú BO opakované nezávislé preskúmanie mechanických vlastností ocele (externe v akreditovanom laboratóriu) + kontrolu zvarových spojov pri výrobe (tiež cez externú firmu). (určené pre betonársku oceľ)