Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PRIJATEĽNÉ CENY, KOMPLEXNOSŤ


Strihanie a ohýbanie betonárskej ocele

V Považskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a Prahe sa nachádzajú strediská ohýbania betonárskej ocele, ktoré umožňujú spracovanie betonárskej ocele na strihacích linkách a automatických ohýbacích linkách - strmienkovačkách. Strediská disponujú aj doplnkovými strojmi, poloautomatrickými ohýbačkami, nožnicami, skružovačkami a pod. Spracováva sa betonárska oceľ v tyčiach až do dĺžky 18 000 mm a vo zvitkoch, valcovaná za tepla resp. za studena , v akosti BSt 500 alebo BSt 550, v priemeroch 6 - 40 mmm. Ohybárne skupiny RAVEN sú vybavené aj zariadeniami na výrobu oblúkov a špirál (z betonárskej ocele až do priemeru 32 mm) využívaných pri realizácii tunelových stavieb a pod. V rámci komplexných služieb ponúka spoločnosť pre dlhodobejšie a rozsiahlejšie projekty zriadenie mobilnej ohybárne.