Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PRIJATEĽNÉ CENY, KOMPLEXNOSŤ


Výroba kontinuálnych strmienkov

Ponuka služieb skupiny RAVEN obsahuje aj výrobu kontinuálnych strmienkov, ktoré nahrádzajú klasické strmienky. Z ich použitia vyplývajú mnohé výhody ako napríklad:

 • významná úspora času a nákladov na montáž,
 • zníženie času pokládky a viazania o 50 – 70 %,
 • úspora použitej ocele o 5 - 15 % vynechaním zámkov strmienkov,
 • prehľadné balenie a jednoduchá doprava,
 • jednoduchá prebierka ocele na stavbe,
 • znižovanie chybovosti železiarov,
 • rovnomerný rozostup strmienkov,
 • presný rozmer a opakovateľnosť tvaru strmienkov, čím je zabezpečené rovnomerné krytie betónu,
 • zjednodušenie práce v nedostupných miestach, uzloch,
 • jednoduchšie plnenie formy betónom, kvalitnejšie zatečenie betónu v rohoch,
 • minimalizácia vzniku dutín v betóne,
 • odstránenie rizika otvorenia zámkov,
 • zvyšuje tuhosť nosníka (testované pre zaťaženie v seizmicky aktívnom prostredí),
 • pri znížení času realizácie stavby sekundárne znižuje náklady spojené so zabezpečením staveniska, prenájmom debnenia, prepravnej, manipulačnej techniky a pod.

V prípade požiadavky zákazníka skupina RAVEN ponúka autorizáciu zmeny projektovej dokumentácie.