Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PRIJATEĽNÉ CENY, KOMPLEXNOSŤ


Doplnkové služby

-Pálenie úkosov pod zvary na rovných plochách až do hrúbky 100 mm pálenej plochy,

-rovnanie výpalkov na hydraulických lisoch s tlakom do 250 t a 400 t,

-pieskovanie a obrusovanie výpalkov,

-odihlovanie,

-ultrazvuková kontrola výpalkov,

-skúška Z - skúška definovaná normou STN EN 10164 sa vykonáva najmä na PCV plechoch s hrúbkou od 15 mm do 400 mm. Pozostáva zo skúšky ultrazvukom a pre spoločnosť RAVEN a.s. je vykonávaná externe.

(určené pre výpalky, hrubé plechy, nosníky)