Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PRIJATEĽNÉ CENY, KOMPLEXNOSŤ


Trieskové obrábanie na horizontálnych CNC vyvŕtacích zariadeniach

RAVEN a.s. má možnosť zabezpečiť spracovanie výrobkov CNC obrábacími horizontálnymi vyvrtávacími strojmi určenými na obrábanie obrobkov pri zachovaní vysokej presnosti a kvality povrchov.
Kapacita strojov umožňuje opracovanie malých a veľkých výrobkov do hmotnosti max 12,5 t. Taktiež umožňujú vŕtať hlboké otvory a využívať uhlovú hlavu. Presnosť výrobkov je zaručená obrobkovou sondou, infralúčom a rádiovým signálom. Kontrola hotových výrobkov je zabezpečená 3D meracím systémom Romer. Obrábacie stroje sú vybavené kvalitnými nástrojmi značky SANDVIK.

Pracovný rozsah os
Priečny posuv stolu X
5 000
mm
Zvislý posuv stolu Y
2 500
mm
Pozdĺžny posuv stolu Z
2 000
mm
Vysunutie vretena W
730
mm
Rýchloposuv X/Y/Z/W
12 000/12 000/8 500/10 000
mm/min
Pracovný stôl
Rozmer upínacej plochy
2 000 x 2 400
mm
Max. hmotnosť obrobku
12 500
kg
Vreteník
Max. pracovné otáčky
3 000
ot/min
Priemer pracovného vretena
130
mm

 

CNC horizontálna vyvrtávačka WFT 10 – stolová horizontálna vyvrtávačka určená na obrábanie malých a stredne ťažkých obrobkov s hmotnosťou do 3 ton.

Pracovný rozsah os
Priečny posuv stolu X
2 000
mm
Zvislý posuv stolu Y
1 700
mm
Pozdĺžny posuv stolu Z
1 250
mm
Vysunutie vretena W
730
mm
Rýchloposuv X/Y/Z/W
8 000
mm/min
Pracovný stôl
Rozmer upínacej plochy
1 250 x 1 800
mm
Max. hmotnosť obrobku
3 000
kg
Vreteník
Max. pracovné otáčky
3 000
ot/min
Priemer pracovného vretena
100
mm